Rasmus höll på att förlora allting pga alkoholen

Intervju med Rasmus om hans fd. alkoholmissbruk Alkohol är den största drog vi har idag i Sverige. Rasmus berättar i denna film öppet och modigt om sitt fd. alkoholmissbruk, som höll på att knäcka honom. Behovet – fortsättning …

Fantastiskt respons på våra drogföreläsningar!

Våra drogföreläsningar har fått en fantastisk fin respons från rektorer, lärare, skolpersonal, föräldrar och inte minst från eleverna! Vi tror på att ge förebyggande droginformation som motiverar, är lättförståelig och når fram. Kontakta gärna mig för – fortsättning …

Andreas stängde av sina känslor med drogen Spice

Andreas berättar i denna filmintervju öppet och ärligt om sina upplevelser med drogen Spice. Han använde Spice bla. för att stänga av sina känslor. Det fick dock ödesdigra konsekvenser. Se filmen och lär dig mer om – fortsättning …