Vi bidrar till samhället med Narkotikasökhundar

Vår verksamhet består av att tillhandahålla narkotikasökhundar som jobbar förebyggande mot tex skolor, arbetsplatser, behandlingshem. Jag, Ingrid Hammarlind, är den som driver företaget “Hammarlinds DetectionTeam”. Själv har jag för tillfället 2 hundar av rasen jaktspringerspaniel som – fortsättning …