Bloggare om drogerna Cannabis och Spice


bloggare-spice-cannabis

Cannabis och de nya nätdrogerna t.ex Spice är ett stort problem för våra barn och ungdomar. Många drabbas hårt och det går långt ner i åldrarna.

På sistone har man läst mycket i media om stora tragedier och till och med dödsfall efter drogen Spice. Vi måste verkligen nå ut till fler barn och ungdomar med förebyggande droginformation.

En bloggare, Rasmus Säbom, har skrivit två värdefulla artiklar om just problematikerna med Cannabis och Spice. Stort tack för det! :)

Cannabis kan orsaka hallucinationer!

Spice skördar ungdomars liv
.
Vi arbetar med förebyggande och motiverande droginformation,
som får ungdomarna att självständigt välja bort drogerna.

I över tjugo år har vi hållit drogföreläsningar till mer än 700 000 personer på skolor över hela Sverige.

Vi når fram till ungdomarna och får resultat!

Stöd oss! Då kan vi hjälpa fler barn och ungdomar!